İHALE İLANI
 
 
 
VİZE İLÇESİ VE KÖYLERİNE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
 
          Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından aşağıda belirtilen iş Birlik İhale Yönetmeliğinin 19. maddesi gereği Doğrudan Temin usulü ile ihale edilecektir.
 
1) Kilit Parke Taş Alımı İşi
600 m², 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu, buhar kürlü beton parke taşı alınması (Okçular Köyüne Teslimat)
600 m², 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu, buhar kürlü beton parke taşı alınması (Düzova Köyüne Teslimat)
Son Teklif verme Tarih ve Saati, 31.05.2017 Çarşamba günü ve saat 14:00
 
 
 
 
 
 
DUYURULUR