İHALE İPTAL İLANI
 
 
 
VİZE İLÇESİ VE KÖYLERİNE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
 
          Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından aşağıda belirtilen işin ihalesi iptal edilmiştir.
 
1) KIZILAĞAÇ KÖYİÇİ KAPAKLI IZGARA VE BÜZ YAPIM İŞİ
(Son Teklif verme Tarih ve Saati, 26.09.2018 Çarşamba günü ve saat 14:00)
 
 
 
 
 
 
DUYURULUR